Harry Grob: One of a kind

One of a kind. Like you!

Van stress tot burnout

Welke klacht u ook heeft, u bent van harte welkom

Blijvend resultaat

Cliënten worden ambassadeurs

Onconventionele aanpak

Dialoog in plaats van de gouden methode

Serene locatie

Ontdek je nieuwe wereld

Arebeidsmarkt Discriminatie - Arbo magazine

QUOTE GEA LOTTERMAN - FNV bestuurder- 'Die markt is verziekt. De arbodiensten worden betaald door de werkgevers'

ARBEIDSMARKTDISCRIMINATIE:
Arbeidsmarktdiscriminatie blijft een actueel probleem.
Het kabinet vraagt de SER om advies.

Ongelijke kansen op de arbeidsmarkt zijn van alle tijden, en zullen ook van alle tijden blijven. Verschillen in opleidings- en werkniveau vormen een belangrijke verklaring van die ongelijke mogelijkheden. Een deel ervan is echter het gevolg van discriminatie op de arbeidsmarkt. En juist die verklaring is iets wat niet van alle tijden zou moeten zijn. Het kabinet wil dan ook hard werken om discriminatie op de arbeidsmarkt te voorkomen en in de toekomst tegen te gaan.

Ze heeft daarom de Sociaal-Economische Raad (SER) om advies gevraagd om de strijd tegen arbeidsmarktdiscriminatie zo effectief mogelijk aan te gaan. Recente onderzoeken van SCP en het CBS laten zien dat discriminatie bij de SER op de arbeidsmarkt nog altijd voorkomt. Zo is het schaarse aantal vrouwen dat een topfunctie bekleedt helaas een clichématig- maar ook nog steeds veelvoorkomend voorbeeld van discriminatie. Ook krijgen vrouwen minder betaald dan mannen in gelijksoortige functies. Staatssecretaris Jetta Klijnsma nam daarom het initiatief tot aanvraag van het SER-advies. Ze kreeg steun van de ministerraad.

Met het advies van de SER hoopt het kabinet een constructieve bijdrage te leveren aan het voorkomen en bestrijden van arbeidsmarktdiscriminatie. Nu schept de overheid hiervoor alleen de (rand)voorwaarden, terwijl de verantwoordelijkheid bij werkgevers en werknemers ligt. Het kabinet heeft de SER daarnaast gevraagd om aanvullende acties te formuleren die de overheid kan ondernemen om discriminatie tegen te gaan. Ook moet de SER adviseren over extra maatregelen die sociale partners kunnen inzetten. Zo wordt gekeken naar succesvolle regelingen uit andere landen. Daarnaast onderzoekt de SER de bijdrage van organisaties zoals het College voor de Rechten van de Mens.

De ongelijke behandeling van vrouwen ten opzichte van mannen blijft een belangrijk onderwerp voor het kabinet. De SER zal dan ook moeten adviseren over maatregelen om meer vrouwen in topfuncties te krijgen en onterechte verschillen in salaris recht te trekken.

Staatssecreatris Jetta Klunsma nam het initiatief voor de adviesaanvraag
 

Reacties panelleden:

Harry Grob - directeur Harry Grob | Traingen

'Etymologisch is 'discriminare' Latijn voor onderscheiden. Positieve discriminatie impliceert en versterkt de zwakte van de doelgroep. De kunst is jezélf te discrimineren, te onderscheiden. Hoe? Simpel; volg je hart!'
 

Yvon Lanting - consultant bij lnHealth management

'Ondersteuning bieden om ontwikkeling te realiseren is zeker belangrijk. Tegelijk moet de vrouw het uiteindelijk zelf doen. Leer te 'jagen'; die plek claimen, de 'buit' binnenhalen'.
 

Huub Pennock - adviseur en trainer bij Ergo-Balans, Partner in De Goede Praktijk

'Geef vrouwen concrete tools in wat zij zelf kunnen doen. Bijvoorbeeld door het beschrijven van loopbaan paden. De SER kan politiek en sociale partners per sector verleiden dit te faciliteren.'
 

Download hier het originele artikel.

Harry Grob bloemen
Harry Grob klooster ingang