Blijvend resultaat

Cliënten worden ambassadeurs

Harry Grob: One of a kind

One of a kind. Like you!

Van stress tot burnout

Welke klacht u ook heeft, u bent van harte welkom

Serene locatie

Ontdek je nieuwe wereld

Onconventionele aanpak

Dialoog in plaats van de gouden methode

Verzuim - werknemers melden zich vaker ziek

Begin 2013 nam het kortdurend verzuim toe. Goede registratie kan langdurig verzuim voorkomen.
 
Toenemende stressklachten lijken een belangrijke oorzaak van groeiend kortdurend ziekteverzuim, zo waarschuwt 36S naar aanleiding van een analyse van de verzuimcijfers. Registreren Het aantal werknemers dat zich in het eerste kwartaal van 2013 ziek meldde is gestegen ten opzichte van vorig jaar; van 4,8 procent in 2012 naar S,1 procent dit jaar. De verzuimduur is wel korter. Er is dus sprake van een toename van kortdurend verzuim. 36S wijst erop dat juist kortdurend verzuim goed geregistreerd moet worden - het is een belangrijk signaal aan de werkgever.
 

Stress

Onverwacht aanhoudende kou in de eerste maanden van het jaar maakt ABM_13_03.indd 9 dat griep als veelvoorkomende reden voor het verzuim wordt opgegeven. Corné Roelen, bedrijfsarts en epidemioloog bij, denkt dat er meer aan de hand is. 'Kortdurend verzuim kan er ook op duiden dat werknemers dagen nodig hebben om bij te tanken en daarmee kan dit dus een teken van overbelasting zijn.' De trend van toenemende stressklachten was al in 2012 zichtbaar: het verzuim door stressklachten was dat jaar verdubbeld. Roelen waarschuwt voor de langetermijngevolgen:
'Voortdurende stressklachten leiden op termijn tot langdurig verzuim. Daarom is het belangrijk aandacht te besteden aan de oorzaken van kort verzuim.' Volgens 36S is het voor de werkgever vooral van belang om te letten op de herhaling van kortdurend verzuim. Regelmatig verzuim leidt in bijna de helft van de gevallen binnen vier jaar tijd tot langdurige uitval.
 

35-plussers

Uit de analyse van 36S dat met name bij de groep 3S-plussers het kortdurend verzuim toeneemt. De verzuimduur bedroeg gemiddeld een volle werkweek korter voor 3S-SS jarigen, en voor SS-plussers was dit zelfs tien dagen. Van het langdurig verzuim in de eerste maanden dit jaar was 34 procent te wijten aan spier- en gewrichtsklachten en 32 procent aan andere lichamelijke ziekten. 33 procent van het verzuim was het gevolg van stressklachten, ten opzichte van 28 procent van langdurig verzuim in het eerste kwartaal van 2012.
 
Reacties panelleden:
 

Annemiek Verburgt - teamleider Delta Lloyd Verzuim Management Centrale

'Wij komen pas in beeld als verzuim langdurig wordt. Maar als relatieve buitenstaander denk ik dat er ook altijd mensen zijn die handig "gebruikmaken" van zo'n extreem lange griepgolf.'
 

Harry Grob - directeur Harry Grob | Trainingen

'Af en toe ziek? Héél gezond! Zolang het maar bij af en toe blijft. Roeien getuigt van visie; oorzaak bepalen voor je intervenieert. Dat doe je bij een auto toch ook?'
 

Sofie van den Homberg - Consultant bij InHealth management

'De cijfers zijn verontrustend. Een analyse van verzuimredenen is niet voldoende: alleen met een bedrijfskundige, contextspecifieke en preventieve aanpak kan deze trend omgebogen worden. Met de leidinggevende als cruciale stakeholder.'
Harry Grob bloemen
Harry Grob klooster ingang